Uitgeven

Nu het tekenwerk bijna afgerond is zijn de tekeningen gedigitaliseerd voor een eerste samenstelling van het prentenboek. De volgende stap zal zijn om een uitgever te vinden of, mocht dat niet lukken, het boek in eigen beheer uit te geven. De verwachting is dat het nog wel 6-9 maanden in beslag zal nemen.