Tag: boek

Uitgeven

Nu het tekenwerk bijna afgerond is zijn de tekeningen gedigitaliseerd voor een eerste samenstelling van het prentenboek. De volgende stap zal zijn om een uitgever te vinden of, mocht dat niet lukken, het boek in eigen beheer uit te geven. De verwachting is dat het nog wel 6-9 maanden in beslag zal nemen. 

Prentenboek

Kortgeleden ben ik begonnen aan een prentenboek over “Wie is de koning van het bos?”. Nadat ik eerst het verhaal heb geschreven dat geïnspireerd is op een parabel uit de bijbel, heb ik de scenes per blad geschetst. en de personages ontworpen. Nu ga ik zoeken naar mijn eigen stijl en vorm die het prentenboek uiteindelijk zal moeten krijgen.