Kunstenaar

De opleiding zit er op en ik mag me kunstenaar noemen. Mijn afstudeerwerk “Feeling Blue” is toegelicht in een glossy magazine die op mijn website is te zien.